Bøleveien 40 , 3724 Skien

Fra E18: Ta av ved avkjøring 48 (Telemarksporten) og kjør mot Skien på RV32. Ca 1,5 km etter Menstadbrua ligger Almankaas Bilforretning på venstre side tvers over veien, for Dekkspesialisten/UNO-X

Fra Porsgrunn sentrum: Kjør Sverresgt. mot Skien via østsiden. Følg RV32 forbi Menstadbrua. Almankaas Bilforretning ligger da på venstre hånd etter ca 1,5 km påhøyre side av Bøleveien tvers over veien for Dekkspesialisten/UNO-X

Fra Skien sentrum: Kjør østsiden mot Porsgrunn på RV32 ca 2 km. Almankaas Bilforretning ligger på høyre side tvers over veien for Dekkspesialisten/UNO-X